Popis HJx
Varianty
Zapojení
Dokumenty

Popis

Přístroj řady HJ monitoruje střídavý proud procházející přes měřící kanály a indikuje jeho překročení rozepnutím příslušného kontaktu relé.

Vyrábí se ve dvou typových řádách HJ10x, HJ30x pro přímé měření a HJ11x, HJ31x pro nepřímé měření.

Nepřímé měření slouží k měření velkých proudů redukovaných měřícím proudovým transformátorem s daným poměrem.

Hlídač se montuje do blízkosti hlavního jističe a výstupní fázové vodiče se protahují otvory označenými L1,L2,L3.

Hodnota hlídaného proudu se nastavuje na DIP přepínači.

Funkce

Proud všech tří měřených fází je digitalizován a z naměřených hodnot je pomocí DFT (diskrétní Fourierova transformace) vypočítána efektivní hodnota proudu. Pokud je tato hodnota větší než nastavená přepínačem DIP, opakuje se měření po 200ms a pokud je i následná hodnota proudu větší než nastavená, je vypnut stupeň č.1. Při následujícím měření je určen pokles (úbytek) proudu, který způsobilo vypnutí stupně č.1 a tato hodnota je uložena. Jestliže i nadále zůstane hodnota měřeného proudu nad nastavenou mezí, je po 3 sekundách vypnut stupeň č.2 a je uložena hodnota poklesu proudu způsobena odepnutím stupně č.2.

Opětovné sepnutí daného stupně nastane za podmínky, kdy aktuálně změřená hodnota proudu plus úbytek proudu patřičného stupně plus 1A je menší než nastavené proudové maximum.

Pokud bylo odpojeno více stupňů, je přednostně vyhodnocován stupeň, který byl vypnut dříve. Není-li však pro něj výše uvedená podmínka splněna, je vyhodnocen další stupeň v pořadí.

Tento postup měření eliminuje reakci hlídače na zkrat i na přechodové proudové děje, které se vyskytují např. při rozběhu elektroměrů.

Použitá metoda měření umožňuje velice solidní přesnost i u proudů se zkresleným, nesinusovým průběhem.

Princip funkce HJ

BMR hlídač jističe HJ

Výhody přístroje:

  • Snížení hodnoty hlavního jističe
  • Snížení poplatku dle jmenovité hodnoty hlavního jističe
  • Regulace odběrových špiček
  • Jednoduchá montáž a nastavení

Vyrábí se ve dvou typových řádách HJ10x, HJ30x pro přímé měření a HJ11x, HJ31x pro nepřímé měření.

Produkt Popis
HJ101 Hlídač hodnoty hlavního jističe pro přímé měření. Na základě překročení proudu v jakékoliv fázi snižuje výkon ve všech 3 fázích najednou. Možnost nastavení maximálního proudu po 1A. Možnost nastavení maximálního proudu po 1A. Přístroj je určen pro přímé měření <100A.
Počet vypínacích stupňů = 1
HJ102 Shodné jako HJ101.
Počet vypínacích stupňů = 2
HJ103 Shodné jako HJ101.
Počet vypínacích stupňů = 3
HJ111 Funkčně shodné jako HJ101.
Přístroj je určen pro nepřímé měření <5A. Možnost nastavení maximálního proudu v intervalu po 4A.
HJ112 Shodné jako HJ111.
Počet vypínacích stupňů = 2
HJ113 Shodné jako HJ111.
Počet vypínacích stupňů = 3
HJ303 Hlídač hodnoty hlavního jističe pro přímé měření. Kontroluje max. proud v každé fázi samostatně. Možnost nastavení maximálního proudu v intervalu po 1A.
Přístroj je určen pro přímé měření <100A.
Počet vypínacích stupňů na každou fázi = 1
HJ306 Shodné jako HJ303.
Počet vypínacích stupňů na každou fázi = 2
HJ313 Funkčně shodné jako HJ303.
Přístroj je určen pro nepřímé měření <5A.
Počet vypínacích stupňů na každou fázi = 1
Možnost nastavení maximálního proudu v intervalu po 4A.
HJ316 Shodné jako HJ313.
Počet vypínacích stupňů na každou fázi = 2

Zapojení HJ103:

BMR hlídač jističe HJ103 zapojení

Zapojení HJ306:

BMR hlídač jističe HJ306 zapojení