Přístroje pro energetiku

Převodník je určen ke galvanickému oddělení impulzních výstupů elektroměru od monitorovacího a regulačního zařízení.