Moduly CTU02/CTU03/CTU33
Varianty
Zapojení
Dokumenty

Popis

Bezkontaktní spínací moduly CTU se používají ke spínání kompenzačních kondenzátorů, případně ke spínání L-C obvodů s převažující kapacitní složkou (chráněné kompenzační stupně), při kompenzaci jalového výkonu v provozech s rychlými změnami zátěže – svařovny, lisovny, výtahy, jeřáby, řízené pohony.

Výhodou CTU proti konvenčnímu spínání kondenzátorových stupňů prostřednictvím stykačů je možnost okamžitého sepnutí kondenzátorového stupně bez jeho předchozího vybití, což je umožněno sepnutím CTU v okamžiku, kdy rozdíl mezi napětím na kondenzátoru a napětím před spínacím prvkem je roven nule.

Princip spínání v „nule":

BMR kompenzace - Princip spínání v nule

Z toho plyne i další výhoda a tou je výrazné omezení spínacích proudových rázů, které bývají příčinou rušení jiných elektronických spotřebičů nebo dokonce mohou způsobit jejich poruchu. Zároveň se zvyšuje i životnost použitých kondenzátorů, protože obvodem teče pouze jmenovitý proud. Pro ochranu výkonových spínací prvků proti proudovým špičkám (di/dt) je potřebné do série s modulem zapojit tlumivku o indukčnosti 12uH nebo větší.

Proti přehřátí je modul chráněn elektronickým termostatem, který jej odstaví pokud teplota přesáhne 80°C.

BMR kompenzace - Tyristorový modul pro rychlou kompenzaciVýhody nasazení CTU modulů:
 
  • Okamžité sepnutí kondenzátorového stupně bez jeho předchozího vybití
  • Výrazné omezení spínacích proudových rázů
  • Pro provozy s rychlými změnami zátěže – svařovny, lisovny, výtahy, jeřáby, řízené pohony
  • Technická podpora, zkušenosti

 

 

Řada CTU02 pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání tří-fázových kondenzátorů:

Model

Popis

 
 CTU 02-400-10230 

 Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání tří-fázových kondenzátorů do 10kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 230VAC. 


 CTU 02-400-1024 

 Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání tří-fázových kondenzátorů do 10kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 24VDC.


 CTU 02-400-30230

 Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání tří-fázových kondenzátorů do 30kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 230VAC.


 CTU 02-400-3024

 Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání tří-fázových kondenzátorů do 30kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 24VDC.


 CTU 02-400-50230

 Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání tří-fázových kondenzátorů do 50kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 230VAC.


 CTU 02-400-5024

 Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání tří-fázových kondenzátorů do 50kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 24VDC.


 CTU 02-400-72230

 Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání tří-fázových kondenzátorů do 72kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 230VAC.


 CTU 02-400-7224

 Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání tří-fázových kondenzátorů do 72kvar. 
 Provedení pro 400V.  Ovládací napětí tyristoru 24VDC.

 

Řada CTU03 pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání jedno-fázových kondenzátorů:

Model

Popis

 
 CTU 03-400-06230 

 Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání jedno-fázových kondenzátorů do 6kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 230VAC. 


 CTU 03-400-0624 

 Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání jedno-fázových kondenzátorů do 6kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 24VDC.


 CTU 03-400-17230

 Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání jedno-fázových kondenzátorů do 17kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 230VAC.


 CTU 03-400-1724

 Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání jedno-fázových kondenzátorů do 17kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 24VDC.


 CTU 03-400-36230

 Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání jedno-fázových kondenzátorů do 36kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 230VAC.


 CTU 03-400-3624

 Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání jedno-fázových kondenzátorů do 36kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 24VDC.


 CTU 03-400-42230

 Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání jedno-fázových kondenzátorů do 42kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 230VAC.


 CTU 03-400-4224

 Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání jedno-fázových kondenzátorů do 42kvar. 
 Provedení pro 400V.  Ovládací napětí tyristoru 24VDC.

 

Řada CTU33 pro jedno-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání jedno-fázových kondenzátorů:

Model

Popis

 
 CTU 33-400-0624 

 Pro jedno-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání jedno-fázových kondenzátorů do 6kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 24VDC. 


 CTU 33-400-1724 

 Pro jedno-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání jedno-fázových kondenzátorů do 17kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 24VDC.


 CTU 33-400-3624

 Pro jedno-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání jedno-fázových kondenzátorů do 36kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 230VAC.


 CTU 33-400-4224

 Pro jedno-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání jedno-fázových kondenzátorů do 42kvar. 
 Provedení pro 400V. Ovládací napětí tyristoru 24VDC.

Zapojení pro ovládací napětí 230VAC:

BMR kompenzace - zapojení tyristoru CTU 230VAC

Zapojení pro ovládací napětí 24VDC: 

BMR kompenzace - zapojení tyristoru CTU 24VDC

CTU02

Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání tří-fázových kondenzátorů.

Blokové schéma zapojení CTU02:

BMR kompenzace - zapojení tyristoru CTU 02

CTU03

Pro tří-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání jedno-fázových kondenzátorů.

Blokové schéma zapojení CTU03:

BMR kompenzace - zapojení tyristoru CTU 03

CTU33

Pro jedno-fázovou kompenzaci. Určeno pro spínání jedno-fázových kondenzátorů.

Blokové schéma zapojení CTU33:

BMR kompenzace - zapojení tyristoru CTU 33