Popis
Dokumenty

Ekvitermní regulace představuje základní regulaci vhodnou pro všechny typy objektů vytápěných akumulačně nebo topnými systémy. Tato regulace řídí teplotu topného média v závislosti na venkovní teplotě a v závislosti na vlastnostech vytápěného objektu dle tzv. ekvitermní křivky.

Výhody ekvitermní regulace BMR ETR:

  • Významná úspora nákladů na přípravu teplé vody
  • Rozšířené možností nastavení a levnější řešení než regulátory výrobců kotlů
  • Automatické rozpoznání topného období
  • Týdenní časový program pro komfortní teplotu a útlum
  • Univerzálnost použití
  • Bezobslužný provoz

Ekvitermní křivka

ETR16

ETR16 ekvitermní regulátor je určen k automatické regulaci teplovodních topných systémů. Funkce regulátoru ETR16 je založena na ekvitermní regulaci teploty topné vody v jednotlivých zónách. Princip ekvitermní regulace spočívá v nalezení optimální teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě tak, aby byla ve vytápěné zóně dosažena požadovaná teplota. Pro správnou funkci tohoto způsobu regulace je třeba nalézt závislost mezi venkovní teplotou vzduchu a vnitřní teplotou vody na vstupu do topné soustavy, která je popsána tzv. ekvitermní křivkou. Tato závislost je dána tepelně-izolačními a tepelně-akumulačními vlastnostmi vytápěného objektu.

ETR16 je zkonstruován jako velice univerzální přístroj. Lze ho tedy použít k regulaci celé řady různých topných zdrojů. Na níže uvedených schématech je uvedeno 7 základních typů topných zdrojů, jejichž regulaci jediný přístroj ETR16 umožňuje. Výběr daného schématu se provádí v servisním nastavení přístroje. Samozřejmě lze jím regulovat i další zdroje, které vzniknou modifikací základních schémat.

Přístroj se dodává včetně všech potřebných čidel.

ETR16 zapojení

 

ETR16ACU

ETR16ACU je modifikace přístroje určená pro nabíjení dynamických akumulačních kamen. Regulátor měří neustále vnější teplotu vzduchu a podle nastavených hodnot krajních bodů ekvitermní křivky vypočítává požadovanou teplotu uvnitř akumulačních kamen. Pokud na některém ze sledovaných teplotních čidel není naměřena teplota dle křivky, je sepnuto výstupní relé. Toto relé spíná ovládání nabíjení akumulačních kamen. Relé vypne až v okamžiku, kdy všechna teplotní čidla naměřila požadovanou teplotu.

Přístroj se dodává včetně venkovního čidla. Čidla do akumulačních kamen nejsou součásti standardní dodávky přístroje. Jsou speciálně vyrobená pro vyšší teploty a objednávají se zvlášť.

ETR16 zapojení

 

ETR16 ostatní verze

Regulátory řady ETR je použité i v několika dalších zákaznických modifikacích, např. pro řízení otopné soustavy obsahující kotel a solární panely s ohřevem TUV nebo bazénu.

lgII 2HC64 ONLINE TEST

Vyzkoušejte si ovládání řídící jednotky pro regulaci topení HC64 přes webové rozhraní.

Můžete použít libovolný prohlížeč HTML5 kompatibilní, např. Google Chrome, Firefox, IE10, Opera, apod.

Přihlašovací jméno je: admin
Heslo: 1234

Klikněte na obrázek mobilu nebo na tento odkaz: TEST OVLÁDÁNÍ TOPENÍ

Poznámky:
  • Na mobilu nebo tabletu, zadejte IP adresu: 37.221.244.30:8888 do svého internetového prohlížeče.
  • V testu jsou pouze tři čidla.
  • Webové rozhraní umožňuje pouze uživatelské funkce.
  • Provoz řídící jednotky může být omezen nebo dočasně nedostupný. Pokud se Vám nepodaří připojit, kontaktujte prosím naší firmu.