Popis
Ovládací moduly rolet / žaluzií
Dokumenty

Systémy RT64 nebo RNET64 lze dovybavit ovládáním předokenních rolet nebo žaluzií.

Ovládání předokenních rolet

Funkce předokenních rolet:

 • zastínění
 • ochrana oken před povětrnostními vlivy
 • v zimě snižují tepelné ztráty objektu
 • zvýšené zabezpečení domu
 • snížení hluku

Funkce žaluzií:

 • zastínění s možností naklápění lamel
 • designová dekorace

V případě větru, deště nebo při jiném nepříznivém počasí se musí žaluzie na rozdíl od rolet vytáhnout, aby nedošlo k jejich poškození!

Ruční ovládání pomocí tlačítek se liší, jestli je instalována roleta nebo žaluzie. Krátkými stisky u žaluzií dochází k naklápění lamel. V časovém programu pro žaluzie je k dispozici parametr naklopení lamel.

K ovládání se přistupuje velice podobně jako u vytápění. Jsou zadány časové režimy přiřazené daným ID roletových modulům. Ty ovládají motorový pohon rolet.

Výhodou je možnost použití základních levných roletových pohonů bez nutnosti dalších funkcí. Jsou vyžadovány pouze koncové spínače.

Předpokladem pro správnou funkci ovládání je nastavení dorazů - koncových poloh rolet / žaluzií odbornou firmou.

 • rolety1rolety1
 • rolety2rolety2
 • rolety3rolety3
 • rolety4rolety4

Systém umožňuje následující funkce:

 • Pohyb rolet/žaluzií dle časových programů
 • Zachování ručního provozu ovládání přes tlačítka
 • Možnost instalace centrálního ručního ovládání všech rolet/žaluzií najednou
 • Polohy rolet: otevřeno, zavřeno, uživatelská poloha, uživatelská poloha vyjádřená v % času rolety (štěrbina)
 • Kalibraci libolné délky rolety/žaluzie.

Jednotlivé moduly ovládání rolet jsou umístěny v instalačních krabicích pod ovládacími tlačítky. Do modulu je připojen na silovou svorkovnici motorový pohon a dále je přivedeno ovládací napětí 230VAC. Na datovou svorkovnici svorkovnici je přivedeno napájecí napětí 24VDC z komunikační sběrnice systému RT64, RNET64 a linka komunikace RS485. Na linku RS485 je připojena řídící jednotka HC64. Dále jsou připojena tlačítka ručního ovládání rolet. 

Celý systém tvoří sběrnici, tzn. že datové i silové rozvody jsou nataženy ve smyčce mezi instalačními krabicemi pro ovládání.

BLC64 - základní ovládací modul

BLC64 je ovládací modul, který komunikuje přes RS485 dvouvodičovou sběrnici s řídící jednotkou HC64 a na základě nastavených režimů ovládá polohování rolet.

Instalační krabice pro BLC64 modul musí být typu KOPOS Kolín KPR68_KA (hluboké provedení klasické KU68). Některé hluboké krabice jiných výrobců jsou nevhodné svým provedením, např. Malpro Krabice UK1-SH 850°C univerzální.

BLC64 je vybaven proudovou ochranou. Při indikaci zvýšeného proudu (zamrzlý pohon, náraz na překážku) se roleta automaticky zastaví a je vyhlášen chybový stav. Tento stav lze zrušit v ovládacím software.

Moduly BLC64 jsou schopné bezproblémově ovládat el. pohony - motory rolet, které mají maximální dobu zpoždění rozběhu po přivedení napájení menší než 150ms.

BLC64DIN - ovládací modul na DIN lištu

Varianta BLC64DIN je určena pro montáž na DIN lištu do rozváděče. Komunikace a napájení je shodné s BLC64. Vstupy pro ovládací tlačítka nahoru/dolů jsou přizpůsobeny pro delší vedení z jednotlivých místností. Velikost modulu je 1xDIN.

BLC64C - centrální tlačítko

BLC64C je ovládací modul pro centrální ovládání rolet - centrální tlačítko. Z jednoho místa lze jedním tlačítkem přepnout systém do centrálního módu podobně jako Low modem u topení. Centrální tlačítko se obvykle umísťuje do zádveří. Modul může být v systému pouze jeden.

Pro tento režim lze definovat jednu ze čtyřech předdefinovaných poloh rolet (většinou vše otevřeno nebo zavřeno). Prvním stiskem tlačítka je režim aktivován, druhým stiskem je režim deaktivován. Ke změně polohy rolet dojde v následující komunikaci řídící jednotky. Stav je indikován diodou LED na centrálním tlačítku. Tento režim lze také aktivovat a deaktivovat dálkově přes webové rozhraní HC64.

Instalační krabice pro BLC64 modul musí být typu KOPOS Kolín KPR68_KA (hluboké provedení klasické KU68).

Modul je shodný s BLC64, pouze neobsahuje silovou svorkovnici.

BLC64S - skupinové tlačítko

BLC64S je tzv. skupinové tlačítko. Umožňuje ručně ovládat najednou více rolet současně například v rámci jedné velké místnosti. V systému může být až osm těchto tlačítek. V servisním nastavení se každé roletě nastaví příznak ke kterému skupinovému tlačítku daná roleta patří.

Instalační krabice pro BLC64S modul musí být typu KOPOS Kolín KPR68_KA (hluboké provedení klasické KU68).

WD64 - modul větru

WD64 modul detekuje rychlost větru. Pokud je nastavená doba působení a rychlost překročena, vyšle povel řídící jednotce k vytažení žaluzií do horní polohy. Tím jsou žaluzie chráněny před poškozením.

Součástí modulu NENÍ externí větrné čidlo. Lze použít jakékoliv drátové s mechanickými kontakty pro výstupní impulzy, např. od výrobce SOMFY. Pro WD64 se v servisním menu specifikuje převodový poměr: počet pulzů / 1ms-1

 • BLC64BLC64
 • BLC64CBLC64C
 • BLC64_fotoBLC64_foto

 

lgII 2HC64 ONLINE TEST

Vyzkoušejte si ovládání řídící jednotky pro regulaci topení HC64 přes webové rozhraní.

Můžete použít libovolný prohlížeč HTML5 kompatibilní, např. Google Chrome, Firefox, IE10, Opera, apod.

Přihlašovací jméno je: admin
Heslo: 1234

Klikněte na obrázek mobilu nebo na tento odkaz: TEST OVLÁDÁNÍ TOPENÍ

Poznámky:
 • Na mobilu nebo tabletu, zadejte IP adresu: 37.221.244.30:8888 do svého internetového prohlížeče.
 • V testu jsou pouze tři čidla.
 • Webové rozhraní umožňuje pouze uživatelské funkce.
 • Provoz řídící jednotky může být omezen nebo dočasně nedostupný. Pokud se Vám nepodaří připojit, kontaktujte prosím naší firmu.