Popis
BLC64 modul rolet
BLC64C modul centrálního tlačítka
Dokumenty

Systémy RT64 nebo RNET64 lze dovybavit ovládáním předokenních rolet nebo žaluzií.

Ovládání předokenních rolet

Předokenní rolety plní, mimo hlavní funkci zastínění, několik dalších důležitých funkcí, např. ochrana oken před povětrnostními vlivy, snižují tepelné ztráty objektu, významně zvyšují zabezpečení domu, snižují hluk zvenčí.

Žaluzie pouze stíní a plní funkci designové dekorace. V případě větru nebo při jiném nepříznivém počasí se musí žaluzie na rozdíl od rolet vytáhnout, aby nedošlo k jejich poškození.

Jediným rozdílem v ovládání mezi těmito systémy je, že žaluzie mají navíc časový parametr pro naklápění lamel.

Pomocí jediného systému lze stejným způsobem ovládat jak regulaci vytápění, tak i pohyb rolet nebo žaluzií.

K ovládání se přistupuje velice podobně jako u vytápění. Jsou zadány časové režimy přiřazené daným ID roletových modulům. Ty ovládají motorový pohon rolet.

Výhodou je možnost použití základních levných roletových pohonů bez nutnosti dalších funkcí. Jsou vyžadovány pouze koncové spínače.

Systém umožňuje následující funkce:

• Pohyb rolet/žaluzií dle časových programů.
• Zachování ručního provozu ovládání přes tlačítka.
• Možnost instalace centrálního ručního ovládání všech rolet/žaluzií najednou.
• Polohy rolet: otevřeno, zavřeno, uživatelská poloha, uživatelská poloha vyjádřená v % času rolety (štěrbina).
• Kalibraci libolné délky rolety/žaluzie.

Jednotlivé moduly ovládání rolet jsou umístěny v instalačních krabicích pod ovládacími tlačítky. Do modulu je připojen na silovou svorkovnici motorový pohon a dále je přivedeno ovládací napětí 230VAC. Na datovou svorkovnici svorkovnici je přivedeno napájecí napětí 24VDC z komunikační sběrnice systému RT64, RNET64 a linka komunikace RS485. Na linku RS485 je připojena řídící jednotka HC64. Dále jsou připojena tlačítka ručního ovládání rolet. 

Celý systém tvoří sběrnici, tzn. že datové i silové rozvody jsou nataženy ve smyčce mezi instalačními krabicemi pro ovládání.

BLC64 je ovládací modul, který komunikuje přes RS485 dvouvodičovou sběrnici s řídící jednotkou HC64 a na základě nastavených režimů ovládá polohování rolet.

Modul se montuje do krabice KPR68 (hluboká KU68).

BLC64 je vybaven proudovou ochranou. Při indikaci zvýšeného proudu (zamrzlý pohon, náraz na překážku) se roleta automaticky zastaví a je vyhlášen chybový stav. Tento stav lze zrušit v ovládacím software.

Moduly BLC64 jsou schopné bezproblémově ovládat el. pohony - motory rolet, které mají maximální dobu zpoždění rozběhu po přivedení napájení menší než 150ms.

BLC64C je ovládací modul pro centrální mód ovládání rolet. Z jednoho místa lze jedním tlačítkem přepnout systém do centrálního módu podobně jako Low modem u topení.

Modul se montuje do krabice KPR68 (hluboká KU68).

Pro tento režim lze definovat jednu ze čtyřech předdefinovaných poloh rolet. Prvním stiskem tlačítka je režim aktivován, druhým stiskem je režim deaktivován. Stav je indikován diodou LED. Tento režim lze také aktivovat a deaktivovat dálkově přes webové rozhraní HC64.

Modul je shodný s BLC64, pouze neobsahuje silovou svorkovnici.

 

lgII 2HC64 ONLINE TEST

Vyzkoušejte si ovládání řídící jednotky pro regulaci topení HC64 přes webové rozhraní.

Můžete použít libovolný prohlížeč HTML5 kompatibilní, např. Google Chrome, Firefox, IE10, Opera, apod.

Přihlašovací jméno je: admin
Heslo: 1234

Klikněte na obrázek mobilu nebo na tento odkaz: TEST OVLÁDÁNÍ TOPENÍ

Poznámky:
  • Na mobilu nebo tabletu, zadejte IP adresu: 37.221.244.30:8888 do svého internetového prohlížeče.
  • V testu jsou pouze tři čidla.
  • Webové rozhraní umožňuje pouze uživatelské funkce.
  • Provoz řídící jednotky může být omezen nebo dočasně nedostupný. Pokud se Vám nepodaří připojit, kontaktujte prosím naší firmu.