Regulace vytápění a chlazení

Významným programem firmy BMR je vývoj a výroba elektronické regulace pro vytápění a chlazení objektů. Regulace lze použít pro instalace od rodinných domků, kancelářské budovy, školy, až po větší průmyslové objekty. 
Vytápění může být typu:

 • elektrické přímotopné (el. rohože, fólie, infra panely)
 • elektrické akumulační (klasické akumulačky s řízeným ekvitermním nabíjením a vybíjením)
 • teplovodní (podlahové vytápění, radiátory, vytápění jednotky Sahara)
 • smíšené

Pro každý z typů je k dispozici adekvátní systém regulace:

 • RNET64 - programovatelný regulační systém IRC pro teplovodní nebo el. akumulační vytápění
 • RT64 - regulační systém IRC pro přímotopné elektrické vytápění nebo vytápění infra panely
 • RFAN - programovatelný regulační systém IRC klimatizačních jednotek (Fancoil)
 • ETR16 - programovatelný ekvitermní regulační systém pro řízení topných zdrojů
 • ETR16ACU - ekvitermní regulační systém pro nabíjení el. akumulačních kamen
 • Pokojové termostaty

Od poloviny roku 2015 lze regulační systém RNET64 použít i pro ovládání chlazení.

BMR regulační systémy se vyznačují snadnou montáží, jednoduchou obsluhou, propracovaným systémem jednotlivých vlastností a funkcí regulace. Regulační systémy vytápění jsou koncipované jako bezúdržbové. Tyto regulační systémy jsou vyráběny již od roku 1991. O vysoké spolehlivosti svědčí fakt, že jsou stále bezproblémů v provozu i první vyrobené kusy a stále jsou k dispozici veškeré náhradní díly pro případnou opravu.

IRC (Individual room control) regulace je vhodné řešení pro všechny objekty s libovolnými tepelnými zdroji. Představuje řízení vytápění pro jednotlivé místnosti nezávisle na sobě. V každé řízené místnosti je čidlo, které měří aktuální teplotu a na základě porovnání s nastavenou požadovanou teplotou v časovém režimu pro danou místnost, se zapíná nebo vypíná příslušné topidlo.

Hlavní význam IRC regulace spočívá v tom, že reaguje na přídavné zdroje tepla např. slunce, krb v obývacím pokoji, sporák v kuchyni, atd. a eliminuje povětrnostní a klimatické vlivy působící na objekt z různých světových stran.

Řešení s centrální řídící jednotkou, která ovládá z jednoho místa všechny místnosti, je výhodné oproti lokálním termostatům v tom, že není nutné přecházet mezi místnostmi při požadavku na změnu teploty a od určitém počtu čidel jsou i pořizovací náklady nižší. IRC regulace mohou být také pohodlně ovládány z PC nebo mobilních zařízení.

Pro montážní firmy a projektanty zajišťujeme bezplatná školení návrhu a instalace systémů. Na webových stránkách jsou k dispozici veškeré návody a projektová podpora. Samozřejmostí je pro montážní firmy zdarma telefonická technická podpora.

Popis
Dokumenty

Servisní list č.7

Zapojení regulátoru ETR26 v tomto schématu je určeno k regulaci soustavy s kotlem na pevná paliva, akumulační nádrží (i s elektroohřevem), bojlerem pro přípravu TUV a k ekvitermní regulaci teploty vody do dvou topných okruhů (podlahy, radiátory).

 

 • ETR26-schema-7ETR26 schéma č.7

 

Popis
Dokumenty

Servisní list č.3

Zapojení regulátoru ETR26 dle schéma č. 3 slouží k regulaci otopných soustav, kde jsou potřeba dva nezávislé ekvitermní regulátory, např. kombinace otopné soustavy s radiátory a podlahového vytápění. Regulátor v tomto zapojení není schopen řídit tepelný zdroj.

 

 • ETR26-schema-3ETR26 schéma č.3

 

Popis
Dokumenty

Servisní list č.6

Tato soustava je kompatibilní se soustavami č. 6 v regulátoru ETR16.

Regulátor ETR26 v tomto zapojení je schopen regulovat soustavu vybavenou kotlem na tuhá paliva, řídí nabíjení akumulační nádrže a bojleru na TUV a dále ekvitermně reguluje teplotu vody do otopné soustavy pomocí směšovací armatury.

Akumulační nádrž může být nabíjena ekvitermně nebo na konstantní nastavenou teplotu.

Bojler může být nastaven jako závislý s předností nebo závislý bez přednosti. Pokud je nastaven jako závislý s předností, pak regulátor vždy nabíjí bojler přednostně před regulací teploty do topného okruhu.

Topná soustava může být tvořena radiátory nebo podlahovým vytápěním.

 • ETR26-schema-6ETR26 schéma č.6

 

Popis
Dokumenty

Servisní list č.2

Zapojení regulátoru ETR26 v tomto schématu je určeno k regulaci tepelných zdrojů na tuhá paliva se schopností vlastní částečné regulace a k regulaci přípravy TUV.

Regulátor řídí ekvitermně teplotu vody do otopné soustavy pomocí směšovacího ventilu a to s ohledem na teplotu vratné vody do kotle a dále s ohledem na teplotu na výstupu z kotle případně s ohledem na teplotu v referenční místnosti.

Dále je regulátor schopen sledovat přehřátí kotle a aktivovat alarmový výstup regulátoru pro indikaci tohoto stavu.

Tato soustava je kompatibilní se soustavou č. 2 v regulátoru ETR16.

 • ETR26-schema-2ETR26 schéma č.2

 

Popis
Dokumenty

Servisní list č.4

Zapojení regulátoru podle varianty A lze použít k regulaci soustav obsahujících jako tepelný zdroj kaskádu tří plynových nebo elektrických kotlů, bojler na ohřev TUV a směšovací ventil pro výstup do otopné soustavy.

Teplota vody na výstupu kaskády je řízena podle samostatné ekvitermní křivky s možností doplnit časovým programem (útlum či komfort vytápění během dne).

Teplota vody v bojleru je nastavitelná a její zahřívání je možno řídit časovým programem.

Teplota vody za směšovacím ventilem je řízena ekvitermně s možností časového programu (útlum či komfort vytápění během dne). Regulace je možná i na konst. teplotu v referenční místnosti.

Tato soustava je kompatibilní se soustavou č. 4 v regulátoru ETR16. Obsahuje tři varianty zapojení, které se aktivují nastavením parametrů soustavy v servisním menu.

 • ETR26-ETR26E6ETR26 schéma č.4
 • ETR26-schema-1ETR26 schéma č.4
 • ETR26-schema-10ETR26 schéma č.4
 • ETR26-schema-11ETR26 schéma č.4
 • ETR26-schema-12ETR26 schéma č.4
 • ETR26-schema-13ETR26 schéma č.4
 • ETR26-schema-2ETR26 schéma č.4
 • ETR26-schema-3ETR26 schéma č.4
 • ETR26-schema-4AETR26 schéma č.4
 • ETR26-schema-4BETR26 schéma č.4
 • ETR26-schema-4CETR26 schéma č.4
 • ETR26-schema-6ETR26 schéma č.4
 • ETR26-schema-7ETR26 schéma č.4
 • ETR26-schema-8ETR26 schéma č.4
 • ETR26-schema-9ETR26 schéma č.4
 • ETR26ETR26 schéma č.4
 • ekvi-krivka1ETR26 schéma č.4
 • ekvi-krivka2ETR26 schéma č.4

 

Popis
Dokumenty

Servisní list č.1

Regulátor ETR26 řídí ekvitermně nabíjení elektrické akumulační nádrže a dále ekvitermně řídí teplotu vody do otopné soustavy pomocí směšovací armatury. V tomto zapojení je ETR26 schopen regulovat soustavu vybavenou navíc kotlem na tuhá paliva.

 • ETR26-schema-1ETR26 schéma č.1

 

lgII 2HC64 ONLINE TEST

Vyzkoušejte si ovládání řídící jednotky pro regulaci topení HC64 přes webové rozhraní.

Můžete použít libovolný prohlížeč HTML5 kompatibilní, např. Google Chrome, Firefox, IE10, Opera, apod.

Přihlašovací jméno je: admin
Heslo: 1234

Klikněte na obrázek mobilu nebo na tento odkaz: TEST OVLÁDÁNÍ TOPENÍ

Poznámky:
 • Na mobilu nebo tabletu, zadejte IP adresu: 37.221.244.30:8888 do svého internetového prohlížeče.
 • V testu jsou pouze tři čidla.
 • Webové rozhraní umožňuje pouze uživatelské funkce.
 • Provoz řídící jednotky může být omezen nebo dočasně nedostupný. Pokud se Vám nepodaří připojit, kontaktujte prosím naší firmu.