• +420 494 533 602
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Analyzátor kvality sítě PLA34RG - třída S

Analyzátor kvality elektrické sítě PLA34RG je určen k měření kvality elektrické energie ve všech typech sítí NN a VN metodikou dle normy IEC 61000-4-30 třída S. PLA34RG měření proudu  pomocí Rogowského cívek, které umožňují měření proudu až do 10 kA. Přístroj je díky širokému spektru měřených parametrů vhodný k dlouhodobému sledování a záznamu parametrů elektrické energie a k ověření kvality dodávky dle normy EN 50160. Přístroj se vyznačuje velice přesným měření, širokou škálou komunikačních rozhraní a nejvyšší vzorkovací frekvencí na trhu pro detekci tranzientů.
 • Měření kvality elektrické energie dle normy IEC 61000-4-30 třída S
 • Měření proudu pomocí Rogowského cívek
 • Harmonické a meziharmonické dle normy EN 61000-4-7 do 64.řádu
 • Měření flickeru dle normy EN 61000-4-15
 • Vhodné pro ověření kvality elektrické energie dle normy EN 50160
 • Detekce tranzientů delších než 25 us
 • Detekce událostí delších než 10 ms
 • Paměť pro měřená data 1GB
 • Rozhraní Ethernet, USB, RS485
 • Protokoly Modbus RTU, Modbus TCP, SNTP, SMTP, FTP, HTTP, MTP
 • Lze použít jako převodník Ethernet na RS485
 • 2 digitální vstupy/výstupy
 • Web-server a emailové upozornění
 • 3 napěťové a 4 proudové vstupy
 • Panelové provedení 96x96mm
 • Volně dostupný software pro snadnou konfiguraci a správu přístrojů
PLA34RG

Funkce

Průběhy napětí a proudů jsou nejprve digitalizovány a následně zpracovány dle normy IEC 61000-4-30 třída A. Výpočet efektivních hodnot sítě probíhá z navzájem navazujících oken každých 200ms. Nezávisle na těchto výpočtech je pro detekci událostí  každých 10 ms vypočtena efektivní hodnota napětí a proudů. Další zcela nezávislou částí je detekce tranzientů, které jsou detekovány přímo ze vrozků digitalizovaného napětí a proudu. Vypočtené hodnoty, průměrné hodnoty, energie, události a trazienty následně přístroj ukládá do vnitřní paměti.    

Třída S

Analyzátor kvality elektrické energie PLA34RG měří metodikou dle normy IEC 61000-4-30 třída A, nicméně díky přesnosti měření napětí 0.2% spadá do třídy S. Analyzátory této třídy se používají k hodnocení kvality energie, kdy výsledky nejsou použity k řešení sporů.

Rogowského cívky

Součástí dodávky přístroje PLA34RG jsou Rogowského cívky pro měření proudu s nastavitelným rozsahem 10A, 30A, 100A, 1kA, 3kA,10kA. Měření proudu pomocí Rogowského cívek je výhodné především v sítích NN, kdy v mnoha případech není nutné použití předřadných proudových transformátorů, ale proud lze měřit přímo Rogowského cívkami. Tato varianta často přináší finančníúsporu, snazší instalaci a menší zastavěný prostor.   

Události

Jedná se o nepředvídatelné jevy trvající od 10ms až po dny. V některých provozech mohou tyto jevy způsobovat značné materiální a finančníškody. Norma EN 50160 uvádí meze událostí a jejich počet, který může v elektrické síti během roku nastat. Přístroj PLA34RG vyhodnocuje události typu DIP - pokles napětí, INT - výpadek napětí, SWELL - zvýšení napětí, RVC - rychlá změna napětí a I_MAX - nadproud. Události jsou detekovány na základě efektivních hodnot napětí a proudů obnovených každých 10 ms. Po detekci události přístroj uloží do vnitřní paměti informaci o události a její průběh, který je důležitý pro analýzu příčiny událostí.

 

 
+Události

Tranzienty

Jedná se o velice rychlé jevy v řádech us, které mohou způsobit chybnou funkci přístrojů nebo jejich celkové zničení. K detekci tanzientů dochází na základě vzorků signálu jejichž vzdálenost závisí na vzorkovací frekvenci přístroje.Čím je vzorkovací frekvence přístroje vyšší, tím rychlejší tranzienty je možné detekovat. Přístroj PLA34RG patří se vzorkovací frekvencí 40kHz a možností zachytit tranzienty delší než 25us k nejlepším panelovým přístrojům pro analýzu tranzientů na trhu. Po detekci tranzientu přístroj uloží do vnitřní paměti informaci o tranzientu a jejo průběh, který je důležitý pro analýzu příčiny tranzientu.

 

 
+Tranzienty

Webserver

Zabudovaný webový server přístroje PLA34RG umožňuje základní vzdálený monitoring systému bez nutnosti instalace softwaru PMS. Na webovém serveru jsou přehledně zobrazeny aktuální parametry sítě s přehledem posledních padesáti událostí a tranzientů. Webový server je možné vyzkoušet na odkazu >>TEST_WEBOVÉHO_SERVERU<< s přihlašovacími údaji: Jméno: admin, Heslo: 1234

Software

Přes volně dostupný software PMS - Power Monitor System lze přístroje snadno konfigurovat a využívat dalších možností softwaru pro snadný monitoring systému. Software je rozdělen do dvou částí, jehož prvníčást PMS client umožňuje online sledování naměřených hodnot s přehledným zobrazením v grafech a dále umožňuje snadnou konfiguraci přístroje. Druháčást softwaru PMS Data Evaluation slouží k práci s daty uloženými v paměti přístroje. Data jsou nejprve stažena z paměti přístroje do počítače, kde mohou být analyzována a zpracována.

Měřené hodnoty

HodnotaL1L2L3L4L1-2L2-3L3-1∑L1-L3MaxMinAvgRozsah měřeníDisplej zobrazeníPřesnost
Fázové napětítečkatečkatečka     tečkatečkatečka10...600V1V...1MV0.2%
Mezifázové napětí    tečkatečkatečka tečkatečkatečka18...1000V0...1MV0.2%
Frekvencetečka       tečkatečkatečka40..70Hz40...70Hz10mHz
Proudtečkatečkatečkatečka   tečkatečka tečka0.001...8.5A1mA...1MA1%
CosΦtečkatečkatečka     tečka  0.01L...0.01C0.01L...0.01C1%
Power factortečkatečkatečka    tečkatečka  0.01L...0.01C0.01L...0.01C1%
THDU L-Ntečkatečkatečka     tečkatečkatečka0...999%0...999%5%
THDU L-L    tečkatečkatečka tečkatečkatečka0...999%0...999%5%
THDItečkatečkatečkatečka    tečkatečkatečka0...999%0...999%5%
Napěťové harmonickétečkatečkatečka        0...999%0...999%class 1
Skupina U meziharmonickýchtečkatečkatečka        0...999%0...999%class 1
Skupina U harmonickýchtečkatečkatečka        0...999%0...999%class 1
Harmonickéčinného výkonutečkatečkatečka        0...999%0...999%class 1
Harmonické jalového výkonutečkatečkatečka        0...999%0...999%class 1
Proudové harmonickétečkatečkatečkatečka       0...999%0...999%class 1
Skupina I meziharmonickýchtečkatečkatečkatečka       0...999%0...999%class 1
Skupina I harmonickýchtečkatečkatečkatečka       0...999%0...999%class 1
Flikr krátkodobýtečkatečkatečka     tečka  0.4...10.00.4...10.0class A
Flikr dlouhodobýtečkatečkatečka     tečka  0.4...10.00.4...10.0class A
Podpětítečkatečkatečka tečkatečkatečka tečkatečkatečka0...100%0...100%0.4%
Přepětítečkatečkatečka tečkatečkatečka tečkatečkatečka0...100%0...100%0.4%
Nesymetrie napětí        tečkatečkatečka0...100%0...100%0.3%
Napětí na nulovém vodiči        tečkatečkatečka10...600V0...1MV0.2%
K-faktortečkatečkatečka           
Nesymetrie proudu        tečkatečkatečka  0.5%
Tranzientytečkatečkatečka          25μs
Událostitečkatečkatečkatečka         10ms
Ripple controltečkatečkatečka tečkatečkatečka tečkatečkatečka   
Činný výkontečkatečkatečka    tečkatečka tečka0...15.3kW0...9999GW1%
Jalový výkontečkatečkatečka    tečkatečka tečka0...15.3kvar0...9999Gvar1%
Zdánlivý výkontečkatečkatečka    tečkatečka tečka0...15.3kVA0...9999GVA1%
Distortion powertečkatečkatečka    tečkatečka tečka  1%
Činná energie +/-tečkatečkatečka    tečka   0...9999GWh0...9999GWhclass 1
Jalová induktivní energie +/-tečkatečkatečka    tečka   0...9999Gvarh0...9999Gvarhclass 2
Jalová kapacitní energie +/-tečkatečkatečka    tečka   0...9999Gvarh0...9999Gvarhclass 2

Technické parametry

ParametrHodnota
Napájecí napětí85 ... 265 VAC/DC
Vlastní spotřeba< 5 VA
Nejistota hodin< 1 s za den
Počet vstupů / výstupů2
Převod napěťových a proudových traf1...750 000
Vzorkovcí frekvence40 kHz
Detekce událostí> 10 ms
Detekce tranzientů> 25 μs
Datová paměť1 GB flash
DisplayLCD s podsvícením
Komunikační rozhraníRS485 / LAN / USB
Komunikační protokolyModbus RTU, Modbus TCP, SNTP, SMTP, HTTP, FTP, MTP
Teplotní rozsah-25°C...+70°C
Rozměry96 x 96 x 60 mm
Váha300 g
Stupeň krytíIP20 zadní strana / IP54 přední panel
Související normyEN 61000-4-30 class A / EN 61000-4-7 / EN 61000-4-15 class A / EN 61557-12
Varianty PLA34RG

Kontakt

BMR, s.r.o.
Lipovka 17
516 01 Rychnov nad Kněžnou
 
+420 494 533 602

Napište nám

BMR s.r.o © 2020 All Rights Reserved.