• +420 494 533 602
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přenosný analyzátor kvality sítě PLA44RGP

Přenosný analyzátor kvality elektrické sítě PLA44RGP je určen k měření kvality elektrické energie ve všech typech sítí NN a VN metodikou dle normy IEC 61000-4-30 Třída A. Přístroj je díky širokému spektru měřených parametrů vhodný k dlouhodobému sledování a záznamu parametrů elektrické energie a k ověření kvality dodávky energie dle normy EN 50160. Přístroj se vyznačuje velice přesným měření, přehledným grafickým displejem, širokou škálou komunikačních rozhraní a nejvyšší vzorkovací frekvencí na trhu pro detekci tranzientů.
 • Měření kvality elektrické energie dle normy IEC 61000-4-30 třída A
 • Harmonické a meziharmonické dle EN 61000-4-7 do 64.řádu
 • Měření flickeru dle EN 61000-4-15
 • Vhodné pro ověření kvality elektrické energie dle EN 50160
 • Detekce tranzientů delších než 25 us
 • Detekce událostí delších než 10 ms
 • Chod na interní baterii až 10 hodin
 • Paměť pro měřená data 1GB
 • Rozhraní Ethernet, USB
 • Protokoly Modbus TCP, SNTP, SMTP, FTP, HTTP, MTP
 • Web-server a emailové upozornění
 • 4 napěťové a 4 proudové vstupy
 • Volně dostupný software pro snadnou konfiguraci a správu přístrojů
PLA44RGP

Funkce

Průběhy napětí a proudů jsou nejprve digitalizovány a následně zpracovány dle normy IEC 61000-4-30 třída A. Výpočet efektivních hodnot sítě probíhá z navzájem navazujících oken každých 200ms. Nezávisle na těchto výpočtech je pro detekci událostí  každých 10 ms vypočtena efektivní hodnota napětí a proudů. Další zcela nezávislou částí je detekce tranzientů, které jsou detekovány přímo ze vrozků digitalizovaného napětí a proudu. Vypočtené hodnoty, průměrné hodnoty, energie, události a trazienty následně přístroj ukládá do vnitřní paměti.    

Třída A

Analyzátor kvality elektrické energie PLA44 měří metodikou dle normy IEC 61000-4-30 třída A. Analyzátory této třídy se používají všude tam, kde jsou nezbytná velice přesná měření, například k ověření souladu s normami EN 50160, EN 61000-4-7 a EN 61000-4-15. Měří-li dva přístroje třídy A stejné signály napětí a proudů, musejí naměřené hodnoty obou přístrojů ve stejnýčas odpovídat stanovené nejistoně měření. 

Rogovského cívky

Součástí dodávky přístroje PLA34RG jsou Rogowského cívky pro měření proudu s nastavitelným rozsahem 10A, 30A, 100A, 1kA, 3kA,10kA. Měření proudu pomocí Rogowského cívek je výhodné především v sítích NN, kdy v mnoha případech není nutné použití předřadných proudových transformátorů, ale proud lze měřit přímo Rogowského cívkami. Tato varianta často přináší finančníúsporu, snazší instalaci a menší zastavěný prostor.

Události

Jedná se o nepředvídatelné jevy trvající od 10ms až po dny. V některých provozech mohou tyto jevy způsobovat značné materiální a finančníškody. Norma EN 50160 uvádí meze událostí a jejich počet, který může v elektrické síti během roku nastat. Přístroj PLA44 vyhodnocuje události typu DIP - pokles napětí, INT - výpadek napětí, SWELL - zvýšení napětí, RVC - rychlá změna napětí a I_MAX - nadproud. Události jsou detekovány na základě efektivních hodnot napětí a proudů obnovených každých 10 ms. Po detekci události přístroj uloží do vnitřní paměti informaci o události a její průběh, který je důležitý pro analýzu příčiny událostí.

 

 
+Události

Tranzienty

Jedná se o velice rychlé jevy v řádech us, které mohou způsobit chybnou funkci přístrojů nebo jejich celkové zničení. K detekci tanzientů dochází na základě vzorků signálu jejichž vzdálenost závisí na vzorkovací frekvenci přístroje.Čím je vzorkovací frekvence přístroje vyšší, tím rychlejší tranzienty je možné detekovat. Přístroj PLA44 patří se vzorkovací frekvencí 40kHz a možností zachytit tranzienty delší než 25us k nejlepším panelovým přístrojům pro analýzu tranzientů na trhu. Po detekci tranzientu přístroj uloží do vnitřní paměti informaci o tranzientu a jejo průběh, který je důležitý pro analýzu příčiny tranzientu.

 

 
+Tranzienty

Webserver

Zabudovaný webový server přístroje PLA44 umožňuje základní vzdálený monitoring systému bez nutnosti instalace softwaru PMS. Na webovém serveru jsou přehledně zobrazeny aktuální parametry sítě s přehledem posledních padesáti událostí a tranzientů. Webový server je možné vyzkoušet na odkazu >>TEST_WEBOVÉHO_SERVERU<< s přihlašovacími údaji: Jméno: admin, Heslo: 1234

Software

Přes volně dostupný software PMS - Power Monitor System lze přístroje snadno konfigurovat a využívat dalších možností softwaru pro snadný monitoring systému. Software je rozdělen do dvou částí, jehož prvníčást PMS client umožňuje online sledování naměřených hodnot s přehledným zobrazením v grafech a dále umožňuje snadnou konfiguraci přístroje. Druháčást softwaru PMS Data Evaluation slouží k práci s daty uloženými v paměti přístroje. Data jsou nejprve stažena z paměti přístroje do počítače, kde mohou být analyzována a zpracována.

Měřené hodnoty

HodnotaL1L2L3L4L1-2L2-3L3-1∑L1-L3∑L1-L4MaxMinAvgRozsah měřeníDisplej zobrazeníPřesnost
Fázové napětítečkatečkatečkatečka     tečkatečkatečka10...600V1V...1MV0.1%
Mezifázové napětí    tečkatečkatečka  tečkatečkatečka18...1000V0...1MV0.1%
Frekvencetečka        tečkatečkatečka40..70Hz40...70Hz10mHz
Proudtečkatečkatečkatečka   tečkatečkatečka tečka0.001...8.5A1mA...1MA1%
CosΦtečkatečkatečkatečka     tečka  0.01L...0.01C0.01L...0.01C1%
Power factortečkatečkatečkatečka   tečkatečkatečka  0.01L...0.01C0.01L...0.01C1%
THDU L-Ntečkatečkatečkatečka     tečkatečkatečka0...99.9%0...999%1%
THDU L-L    tečkatečkatečka  tečkatečkatečka0...99.9%0...999%1%
THDItečkatečkatečkatečka     tečkatečkatečka0...99.9%0...999%1%
Napěťové harmonickétečkatečkatečkatečka        0...99.9%0...999%class 1
Skupina U meziharmonickýchtečkatečkatečkatečka        0...99.9%0...999%class 1
Skupina U harmonickýchtečkatečkatečkatečka        0...99.9%0...999%class 1
Harmonickéčinného výkonutečkatečkatečkatečka        0...99.9%0...999%class 1
Harmonické jalového výkonutečkatečkatečkatečka        0...99.9%0...999%class 1
Proudové harmonickétečkatečkatečkatečka        0...99.9%0...999%class 1
Skupina I meziharmonickýchtečkatečkatečkatečka        0...99.9%0...999%class 1
Skupina I harmonickýchtečkatečkatečkatečka        0...99.9%0...999%class 1
Flikr krátkodobýtečkatečkatečkatečka     tečkatečkatečka0.4...10.00.4...10.0class A
Flikr dlouhodobýtečkatečkatečkatečka     tečkatečkatečka0.4...10.00.4...10.0class A
Podpětítečkatečkatečkatečkatečkatečkatečka  tečkatečkatečka0...100%0...100%0.2%
Přepětítečkatečkatečkatečkatečkatečkatečka  tečkatečkatečka0...100%0...100%0.2%
Nesymetrie napětí         tečkatečkatečka0...100%0...100%0.15%
Napětí na nulovém vodiči         tečkatečkatečka10...600V0...1MV0.2%
K-faktortečkatečkatečkatečka           
Nesymetrie proudu         tečkatečkatečka  0.5%
Tranzientytečkatečkatečkatečka          25μs
Událostitečkatečkatečkatečka          10ms
Ripple controltečkatečkatečkatečkatečkatečkatečka  tečkatečkatečka   
Činný výkontečkatečkatečkatečka   tečkatečkatečka tečka0...15.3kW0...999GW1%
Jalový výkontečkatečkatečkatečka   tečkatečkatečka tečka0...15.3kvar0...999Gvar1%
Zdánlivý výkontečkatečkatečkatečka   tečkatečkatečka tečka0...15.3kVA0...999GVA1%
Distortion powertečkatečkatečkatečka   tečkatečkatečka tečka  1%
Činná energie +/-tečkatečkatečka    tečka    0...999GWh0...999GWhclass 0.5S
Jalová induktivní energie +/-tečkatečkatečka    tečka    0...999Gvarh0...999Gvarhclass 1
Jalová kapacitní energie +/-tečkatečkatečka    tečka    0...999Gvarh0...999Gvarhclass 1
Teplota         tečkatečkatečka  1°C

Technické parametry

ParametrHodnota
Napájecí napětí230VAC 50/60Hz (+10%/-15%)
Vlastní spotřeba< 8 VA
Nejistota hodin< 1 s za den
Počet vstupů / výstupů2
Převod napěťových a proudových traf1...750 000
Vzorkovcí frekvence40 kHz
Detekce událostí> 10 ms
Detekce tranzientů> 25 μs
Datová paměť1 GB flash
Display"TFT VGA 5.6"""
Teplotní vstupNTC 10kΩ / 25°C
Komunikační rozhraníRS485 / LAN / USB
Komunikační protokolyModbus RTU, Modbus TCP, SNTP, SMTP, HTTP, FTP, MTP
Teplotní rozsah-25°C...+70°C
Rozměry144 x 144 x 80 mm
Váha1350 g
Stupeň krytíIP20 zadní strana / IP54 přední panel
Související normyEN 61000-4-30 class A / EN 61000-4-7 / EN 61000-4-15 class A / EN 61557-12
Varianty PLA44RGP

Kontakt

BMR, s.r.o.
Lipovka 17
516 01 Rychnov nad Kněžnou
 
+420 494 533 602

Napište nám

BMR s.r.o © 2020 All Rights Reserved.